Media

Kancelaria i jej przedstawiciele w mediach

  • Nie fałszuję

Kancelaria Prawno Grafologiczna jest twórcą kampanii społeczno – edukacyjnej dotyczącej potrzeby uświadomienia znaczenia podpisu i usankcjonowanych prawnie okoliczności, w których powaga oświadczenia wyrażonego podpisem jest naruszana. Celem kampanii jest uczulenie społeczeństwa na konieczność przestrzegania zasad podpisywania się swoim nazwiskiem i respektowania czyjegoś podpisu, a tym samym zaprzestania bagatelizowania sytuacji łamania tych reguł. Codzienność wskazuje na nagminność takich sytuacji i społecznego przyzwolenia na nie. Świadomość, uczciwość, moralność wynika z edukacji, której w tym zakresie podejmuje się KPG i współpracujące z nią podmioty.