Kancelaria Prawno Grafologiczna oferuje

Nasza Kancelaria jako jedyna w kraju wykonuje badania z każdej specjalizacji badania pisma ręcznego, czyli:

• kryminalistycznej

• psychologicznej

• klinicznej

Dodatkowo ekspertyzy uzupełniamy o analizę treści, czyli:

 • lingwistykę kryminalistyczną
 • analizę wypowiedzi w zakresie cech mowy nienawiści.

Specjalizujemy się w badaniu pisma patologicznego, czyli grafizmów osób:

 • starszych
 • przewlekle chorych
 • uzależnionych
 • po urazach
 • po operacjach
 • w budzącym wątpliwości stanie psychofizycznym
 • w zakresie świadomości / swobody powzięcia i wyrażenia woli w chwili sporządzania pisemnego oświadczenia

Jako nieliczni badamy pismo z dokumentów stanowiących KOPIE.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą możliwości badania pisma ręcznego z kopii dostępnej w zakładce – Publikacje

Prowadzimy szeroką praktykę w zakresie badań dokumentów, a w tym:

 • czasu wykonania
 • kolejności zapisów
 • ingerencji fałszerskiej w strukturę papieru, pasty kryjącej i pieczęci.

Jako uznani w branży eksperci sporządzamy analizy weryfikacyjne wydanych opinii w celu:

 • sprawdzenia poprawności merytorycznej
 • sprawdzenia ewentualnych błędów i braków
 • sporządzenia wniosków o powtórzenie/uzupełnienie badań.

PONADTO:

 • Dokonujemy odczytu nieczytelnych zapisów
 • Prowadzimy testy urządzeń elektronicznych do pobierania podpisów
 • Wystawiamy rekomendacje dla zastosowania urządzeń elektronicznych do pobierania podpisów
 • Służymy konsultacjami
 • Wykonujemy zlecenia z zakresu kaligrafii
 • Prowadzimy cykl szkoleń z grafologii w ramach AKADEMII PISMOZNAWCY

W naszej ofercie:

Pen, Writing, Letter.

Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego:

 • badanie autentyczności pisma/podpisu
  – czy pismo zostało sporządzone przez osobę, której materiałem porównawczym Państwo dysponują?
 • badanie jednorodności pisma
  – czy cały dokument został sporządzony przez jedną osobę?
  – czy w obrębie zapisu znajdują się dopiski sporządzone przez inną osobę?
  – czy cała treść została sporządzona przy jednym podejściu bądź etapami?
 • badanie pisma osób spokrewnionych w związku z tzw „wspólnym wzorcem kaligraficznym”
  – czy pismo zostało sporządzone przez osobę X bądź przez osobę Y, które są ze sobą blisko spokrewnione i których pismo ręczne zawiera liczne podobieństwa?
 • badanie pisma odwzorowanego
  – czy pismo zostały nakreślone własnoręcznie bądź odwzorowane z użyciem autentycznego podpisu złożonego na innym dokumencie?
 • badanie pisma maskowanego
  – czy pismo zawiera cechy celowej zmiany?
 • badanie kolejności naniesienia grafizmów
 • odczytywanie nieczytelnych zapisów
 • badanie pisma z dokumentów stanowiących kopie
Businesswoman working in the office

Psychologiczne badanie pisma ręcznego:

 • sporządzanie portretów osobowościowych na podstawie próbki pisma
  – opracowanie predyspozycji zawodowych, opisu cech charakteru
 • sporządzanie profili anonimowego autora wykonawcy pisma
  – opracowanie profilu
 • analiza rysunków
  – w szerokim aspekcie zarówno dla rysunków dzieci i dorosłych
kliniczne-small

 Kliniczne badanie pisma ręcznego

 • badanie pisma patologicznego
  – pismo osób starszych, chorych, po urazach, uzależnionych
 • badanie stanu psychofizycznego w chwili sporządzania pisma
  – ustalenie czy pismo nosi cechy pisma patologicznego w zakresie stanu świadomości i/lub swobody powzięcia i wyrażenia woli
elektroniczny-small

Podpis składany elektronicznie

 • Badania autentyczności podpisów złożonych na urządzeniach elektronicznych z matrycą biometryczną
 • Testów urządzeń i oprogramowań
 • Sporządzania opinii prawno – kryminalistycznych
 • Wystawiania rekomendacji dla rozwiązań do pobierania podpisów w formie elektronicznej
Alte Lupe und Briefe

Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego i dokumentów:

 • ustalenie czasu wykonania zapisu/dokumentu
 • ustalenie kolejności naniesienia zapisów
 • identyfikacja ingerencji fałszerskiej wydruku, pieczęci
 • odczytywanie nieczytelnych zapisów 
 • transkrypcja 
Old letter

Analiza weryfikacyjna wydanych opinii:

 • zapoznanie się z wydaną w postępowaniu opinią i wskazanie jej ewentualnych błędów merytorycznych
 • sporządzenie pism, wniosków o powołanie odpowiedniego biegłego i powtórzenie badań
kaligrafia-small

Kaligrafia

 • Sporządzanie kaligrafowanych tekstów
 • Opracowaniu lub dopasowaniu odpowiedniego rodzaju stylu kaligrafii
szkolenie-small

Kurs grafologii

 • Cykl szkoleń w ramach AKADEMII PISMOZNAWCY
 • Kursy uzupełniające
Law Composition on bright background

Konsultacje prawne:

 • Omówienie sprawy i dobór ewentualnych badań grafologicznych, lingwistycznych, kryminalistycznych
 • Sporządzenie pism i wniosków na potrzeby wszczynanego lub toczącego się postępowania
 • Uzyskanie oceny poprawności merytorycznej wydanej w postępowaniu opinii przez biegłego
Schriftstück 2

Lingwistyka kryminalistyczna

 • analizy językowe anonimów
 • ustalanie autorstwa wypowiedzi na podstawie wpisów internetowych, listów, wystąpień