Kompleksowe badanie pisma ręcznego

Jako pierwsi i nadal jedyni w kraju oferujemy badanie pisma ręcznego w odniesieniu do każdej specjalizacji. Wprowadziliśmy także na polski rynek badanie stanu psychofizycznego w chwili sporządzania pisma, co jest niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia wad oświadczenia woli.

Dzięki stale podnoszonym kwalifikacjom nadążamy za rozwojem współczesnej kryminalistyki i bez problemu badamy pismo ręczne z dokumentów w kopii.

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

Grafologii kryminalistycznej:

 • badanie autentyczności pisma/podpisu
  – czy pismo zostało sporządzone przez osobę, której materiałem porównawczym Państwo dysponują?
 • badanie jednorodności pisma
  – czy cały dokument został sporządzony przez jedną osobę?
  – czy w obrębie zapisu znajdują się dopiski sporządzone przez inną osobę?
  – czy cała treść została sporządzona przy jednym podejściu bądź etapami?
 • badanie pisma osób spokrewnionych w związku z tzw „wspólnym wzorcem kaligraficznym”
  – czy pismo zostało sporządzone przez osobę X bądź przez osobę Y, które są ze sobą blisko spokrewnione i których pismo ręczne zawiera liczne podobieństwa?
 • badanie pisma odwzorowanego
  – czy pismo zostały nakreślone własnoręcznie bądź odwzorowane z użyciem autentycznego podpisu złożonego na innym dokumencie?
 • badanie pisma maskowanego
  – czy pismo zawiera cechy celowej zmiany?
 • badanie kolejności naniesienia grafizmów
 • odczytywanie nieczytelnych zapisów
 • badanie pisma z dokumentów stanowiących kopie

Grafologii psychologicznej:

 • sporządzanie portretów osobowościowych na podstawie próbki pisma
  – opracowanie predyspozycji zawodowych, opisu cech charakteru
 • sporządzanie profili anonimowego autora wykonawcy pisma
  – opracowanie profilu
 • analiza rysunków
  – w szerokim aspekcie zarówno dla rysunków dzieci i dorosłych

Grafologii klinicznej:

 • badanie pisma patologicznego
  – pismo osób starszych, chorych, po urazach, uzależnionych
 • badanie stanu psychofizycznego w chwili sporządzania pisma
  – ustalenie czy pismo nosi cechy pisma patologicznego w zakresie stanu świadomości i/lub swobody powzięcia i wyrażenia woli

 

Badany grafizm analizujemy kompleksowo, dlatego nawet jeśli zlecicie Państwo, na przykład badanie autentyczności, a my w trakcie pracy zauważymy kwestie dotyczące, na przykład grafologii klinicznej, zarekomendujemy dalsze badania.

 

Informacje przydatne przy zlecaniu badań:

 • Materiał porównawczy powinien być jak najbardziej obszerny. Lepiej przedstawić do badań większą ilość dokumentów i pozwolić nam dobrać najodpowiedniejszy niż samodzielnie go ograniczać do kilku wybranych dokumentów. W przypadku minimalnej ilości dostępnego materiału opłata za badanie może zostać zwiększona.
 • Materiał porównawczy powinien być jak najbardziej zbliżony do okresu wskazanego na dokumencie kwestionowanym (czyli tym do potwierdzenia). Za okres zbliżony uznaje się + – 2 lata przed i po. W przypadku dużej rozbieżności w okresach sporządzenia dokumentów opłata za badanie może zostać zwiększona.
 • Do badań przedstawiamy całe dokumenty a nie ich wycinki bądź częściowo zakryte fragmenty. Przekazywane do badań muszą zostać poddane ocenie wiarygodności, a w przypadku ingerencji w nie (np zakrycie części dokumentu) nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Przy każdym zleceniu obowiązuje nas poufność.

WAŻNE:

 • Badania wykonujemy obiektywnie i rzetelnie. W pisemnych opiniach znajduje się to, co wynika z badań a nie z jakichkolwiek sugestii.
 • Wnioski możliwe są jedynie po wykonanych badaniach. Nie udzielamy „wstępnych” opinii.
 • Zlecenia możemy wykonać w trybie przyspieszonym, który wiąże się z dodatkową opłatą.

WYCEŃ ZLECENIE: biuro@kpg-legal.pl