Klasyczne badanie pisma ręcznego

Klasyczne badanie pisma ręcznego obejmuje usługi związane z:

  • badaniem autentyczności pisma i podpisu
  • badaniem jednorodności grafizmu w zakresie autora/czasu wykonania jak i stanu psychofizycznego w chwili sporządzania
  • ustaleniem autora anonimowego zapisu w oparciu o porównawcze próbki pisma typowanych osób

Badania pismoznawcze wykonywane są metodą graficzno – porównawczą (metoda komparystyczna) w oparciu o Katalog cech graficznych pisma ręcznego z uwzględnieniem zjawiska fluktuacji cech pisma ręcznego w związku ze zmiennymi okolicznościami psycho – fizycznymi.