Podpis składany elektronicznie

Rozwój technologii sprzyja sporządzaniu i podpisywaniu dokumentów w wersji elektronicznej. Jednocześnie obowiązujący w kraju stan prawy w dalszym ciągu wielokrotnie nakłada rygor formy pisemnej, czyli złożenia grafizmu własnoręcznie, jako sposobu autoryzacji dającej możliwości identyfikacji wykonawcy.

W związku z powyższym trudem jest nie tyle sporządzenie dokumentów i złożenie na nim podpisu, lecz w drodze zaawansowanych badań pisma ręcznego możliwości ustalenia:

  • identyfikacji cech graficznych widocznego na dokumencie grafizmu;

  • autentyczności podpisu (czy cechy identyfikacyjne pisma wskazują na tą konkretną osobę?);

  • własnoręczności podpisu (czy widoczny podpis jest tym składanym na dokumencie, który widziała osoba podpisująca się bądź podpisem faktycznie złożonym przez daną osobę, ale na innym dokumencie?).

 

Służymy pomocą w zakresie:

 

Badania autentyczności podpisów złożonych na urządzeniach elektronicznych z matrycą biometryczną

Testów urządzeń i oprogramowań

  • ustalenie czy złożony za ich pomocą grafizm jest możliwy do identyfikacyjnych badań grafologicznych

Sporządzania opinii prawno – kryminalistycznych

  • opracowanie dotyczące konkretnych rozwiązań pod kątem spełnienia przez nich wymogów prawnych oraz możliwych dla nich badań kryminalistycznych

Wystawiania rekomendacji dla rozwiązań do pobierania podpisów w formie elektronicznej

  • wydanie pisemnej rekomendacji instytucji specjalistycznej w badaniu pisma ręcznego dającej gwarancje możliwości badań pisma pobranych z pomocą urządzenia elektronicznego