Referencje

Reputację budujemy na rzetelnym i adekwatnym do faktów badaniu pisma i dokumentów oraz zgodną z prawem obsługą i funkcjonowaniem firmy jako spółki. Nie sporządzamy opinii ukierunkowanych na zamówiony wynik, a za pracę wystawiamy fakturę. Najwyższą wartością jest dla nas fakt, że sporządzane przez nas opinie odpowiadają temu, co dają współczesne ogólnoświatowe możliwości badania pisma ręcznego, co przekłada się na ich ekspercką jakość a tym samym na brak zarzutów merytorycznych w stosunku do naszej pracy. Istotnym elementem naszej reputacji jest też uznanie w środowisku prawniczym w Polsce i za granicą, co potwierdza szereg powierzanych nam zleceń o zaawansowanym stopniu skomplikowania badań pisma ręcznego i dokumentów. Kancelaria jako podmiot i członkowie zespołu indywidualnie są rekomendowani i obecni zarówno w konferencjach naukowych jak i w publikacjach wydawnictw specjalistycznych. Kancelaria dzięki kompleksowej obsłudze i niezależności od jakiejkolwiek instytucji uznawana jest w kraju za lidera na rynku usług badania pisma ręcznego i dokumentów, a w zakresie badań psychografologicznych – jako prekursora.

Gwarantujemy pełną poufność powierzonym nam zleceniom, dlatego nigdy nie opublikujemy bez zgody Klienta informacji o jego obsłudze.