Konsultacje prawne i grafologiczne
Analiza sprawy, dobór badań grafologicznych, sporządzanie pism i wniosków
Kompleksowe badanie pisma ręcznego
Kryminalistyczne, psychologiczne, kliniczne
Lingwistyka kryminalistyczna
Ustalanie autorstwa wypowiedzi pisemnych, mowa nienawiści
Podpis składany elektronicznie
Badanie podpisu złożonego na tablecie,
testy i rekomendacje urządzeń oraz oprogramowań do zbierania podpisów na nośnikach elektronicznych
Szkolenia i kursy grafologiczne
Akademia Pismoznawcy
Kaligrafia
Pięknie i estetycznie napisane

„Pismo ręczne jest jak odcisk palca – niepowtarzalne”

Mimo, że jako obraz graficzny na przestrzeni lat pod wpływem szeregu bodźców wewnętrznych i zewnętrznych ulega wielu zniekształceniom, to w szczegółach identyfikacyjnych pozostaje niezmienne. 

Pismo ręczne jako ściśle zindywidualizowany ślad psychofizyczny, stanowi podstawę do badań autentyczności grafizmu, jednorodności autora i czasu wykonania jak i stanu psychofizycznego probanta w chwili sporządzenia pisma. 

Próbka odręcznie napisanego tekstu opisuje jej autora w pełni i prawdziwie – jak odcisk palca. ” 

Karolina Gorzkowska

Prawnik, ekspert badania pisma ręcznego, lingwista kryminalistyczny,
Założycielka KPG Legal

adobestock_50322884

WSPÓŁPRACUJEMY Z 

Nasze zalety:

Jesteśmy firmą prywatną, która samodzielnie decyduje o standardach, kierunkach rozwoju, współpracownikach. Swoboda ta daje nam nieograniczone możliwości rozwoju.

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami, którzy posiadają poświadczone certyfikatami kwalifikacje z każdej specjalizacji grafologii i stale dokształcają się zgodnie z rozwojem dziedziny. Posiadamy dobrej jakości zaplecze techniczne. Sporządzane przez nas opinie są obiektywne, rzetelne, merytoryczne oraz zgodne ze standardami eksperckimi i współczesnymi możliwościami badań pisma i języka.

Zainteresowanie grafologią w ujęciu międzynarodowym, stale podnoszone kwalifikacje, zapoznawanie się publikacjami branżowymi w szerszym niż krajowy zasięg oraz badania realizowane dla Zleceniodawców spoza granic naszego kraju sprawiają, że jesteśmy na bieżąco z rozwojem dziedziny. Wielokrotnie nie tylko wyprzedzamy naszą rodzimą konkurencję, ale i pełnimy rolę prekursora niektórych badań.

Wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów doceniły wszystkie Sądy Okręgowe w kraju. Na ich listach znajdziecie Państwo nazwiska naszych specjalistów – posiadających wszystkie specjalizacje badania pisma ręcznego – którzy funkcję biegłego sądowego pełnią już kolejne kadencje.

„Jakość wymaga poświęcenia. Daję gwarancję, że praca, którą wykonujemy dla każdego ze specjalistów jest pełnowymiarowym zajęciem. Wśród nas nie ma osób, które tak poważne badania wykonują bez sprawdzonych kwalifikacji, po godzinach, bez zaplecza technicznego i jakiejkolwiek weryfikacji wniosków. Osobiście nadzoruję tok każdego przyjmowanego zlecenia oraz wszystkie wydawane opinie i ekspertyzy.” 

Karolina Gorzkowska, założycielka KPG Legal

Kampanie Społeczne

Misją Kancelarii Prawno Grafologicznej jest szerzenie prawidłowej wiedzy o współczesnych możliwościach badania pisma ręcznego, promowanie etycznych postaw społecznych, aktywizacja zawodowa kobiet, promocja szeroko pojętego zdrowia i rozwoju. W tym celu tworzy kampanie społeczne, których zagadnienia są ponad wszelkimi podziałami i które nie tracą na wartości wraz z biegiem czasu.

NIE FAŁSZUJĘ!

Kancelaria Prawno Grafologiczna jest twórcą kampanii społeczno – edukacyjnej dotyczącej potrzeby uświadomienia prawnego i moralnego znaczenia podpisu i usankcjonowanych prawnie okoliczności fałszowania dokumentów i/lub posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Celem kampanii jest uczulenie społeczeństwa na konieczność przestrzegania zasad podpisywania się swoim nazwiskiem i respektowania wytegoś oświadczenia wyrażonego pismem/podpisem, a tym samym zaprzestania bagatelizowania sytuacji łamania tych reguł. Codzienność wskazuje na nagminność takich sytuacji i społecznego przyzwolenia na nie. Kampania porusza także kwestię poprawnego rozumienia narzędzia jakim jest pełnomocnictwo do reprezentowania drugiej osoby. Świadomość, uczciwość, moralność wynika z edukacji, której w tym zakresie podejmuje się KPG i współpracujące z nią podmioty.

ZOBACZ VIDEO

STOP HEJT!

Mówimy stanowcze NIE każdej formie mowie nienawiści! Jako podmiot gospodarczy i pracujące w Kancelarii osoby fizyczne doświadczyliśmy hejtu będącej próbą wyeliminowania nas z branży. Wiemy jakim trudem, cierpieniem i stratami jest hejt, dlatego głośno mówimy o tym doświadczeniu – bo wstydzić powinni się hejterzy a nie hejtowani. Dlatego też stworzyliśmy tę akcję #StopHejt! i bierzemy udział w im podobnych. Ponadto wspieramy profesjonalnymi analizami językowymi w zakresie mowy nienawiści i lingwistyki kryminalistycznej.

WYPISZ, WYCZYTAJ

Wypisz Wyczytaj to Kampania społeczna i Fundacja, których głównym celem jest promocja zachowania codziennego nawyku pisania odręcznego oraz czytania, jako ćwiczeń stymulujących pracę mózgu i korzystnie wpływających na długotrwałe zdrowie fizyczne i psychiczne, a także celebracja, pełnego uroku, analogowego piśmiennictwa.

Pomysłodawcami i twórcami są Karolina Gorzkowska – prawnik, grafolog, lingwista kryminalistyczny oraz Monika Koszewska – pisarka, autorka książek, tekstów piosenek i wierszy, scenarzystka. Obie łączy pasja do pisania i czytania, profesje z nimi związane oraz zgodne spostrzeżenia o drastycznym zaniku codziennego nawyku sporządzania odręcznych zapisków oraz czytania, jako formy komunikacji i spędzania czasu. Autorki zauważają, że społeczeństwo zachłyśnięte rozwojem technologicznym zapomniało, jakie korzyści zdrowotne i ogólnorozwojowe płyną z regularnego wykonywania tych dwóch prostych i podstawowych czynności, a także jakie są skutki braku tej praktyki.

WIĘCEJ O KAMPANIIwww.wypiszwyczytaj.pl

WYPISZ SOBIE ZAWÓD

Program, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa poprzez naukę zawodu grafologa. Kancelaria w ramach AKADEMII PISMOZNAWCY oferuje pełny cykl profesjonalnych szkoleń, które przygotowują do zawodu od podstaw.

Do licznych korzyści tego zawodu należą, m.in.:

  • niezależność
  • elastyczność
  • oryginalność

 

Koszt całego cyklu oraz poświęcony na naukę czas jest niski w porównaniu do szybkości zwrotu z tej inwestycji w siebie i swój nowy zawód.