Konsultacje prawne i grafologiczne

Zdajemy sobie sprawę, że grafologia nie jest powszechnie znaną nauką. Rozumiemy, że sprawy, w której potrzebne są badania pisma ręcznego lub dokumentów mogą wywoływać chaos.
Wiemy, że toczące się postępowania czasami zmierzają w kierunku, w którym trudno się odnaleźć. Dlatego też służmy Państwu pomocą w zakresie konsultacji.

Zapraszamy do konsultacji w związku z:

  • Omówieniem sprawy i doboru ewentualnych badań grafologicznych, lingwistycznych, kryminalistycznych
  • Sporządzeniem pism i wniosków na potrzeby wszczynanego lub toczącego się postępowania
  • Uzyskaniem oceny poprawności merytorycznej wydanej w postępowaniu opinii przez biegłego

Dla Państwa wygody konsultacje mogą odbyć się:

  • zdalnie – telefonicznie, w umówionym terminie, po uprzednio dokonanej opłacie za konsultację
  • osobiście – w siedzibie Kancelarii, w umówionym terminie, z płatnością na miejscu

UMÓW KONSULTACJĘ: biuro@kpg-legal.pl